Bestuur / Commissies

Bestuur / Commissies

Ø  Baan en parkonderhoud crew

Doel: onderhoud park, kantine en ballon

 Ø  Jeugdcommissie

Doel: minimaal 5 toernooien per jaar organiseren om jeugd aan de vereniging te binden

Ø  Recreatietoernooi commissie

Doel: door het jaar heen diverse toernooien en gezellige avonden organiseren om invulling te geven aan de missie van de vereniging. (Denk aan: toss avonden, openingstoernooi, mosseltoernooi, clubkampioenschappen, halkampioenschappen, afsluiting van het seizoen, Friesland Cup et cetera, altijd voor tennis en padel)

 Ø  Sponsorcommissie

Doel: sponsoren werven en jaarlijks een sponsoravond organiseren, samen/in afstemming met die van het Tobbedanstoernooi. Daarnaast warme contacten onderhouden (middels activiteiten) met de ereleden & Vrienden van TV Ready

Ø  Tobbedanscommissie

Doel: stroomlijnen Tobbedansweek in juli

Ø  100 jarig bestaan

Doel: invulling geven aan festiviteiten rondom 100 jarig bestaan

 

Ø  PR commissie

Doel: naamsbekendheid vereniging vergroten, goede en positieve PR verzorgen en verbintenis vereniging borgen middels website (ook onderhouden en actualiseren), persberichten, nieuwsbrieven bestuur en social media

 Ø  Nieuwe leden commissie

Doel: nieuwe leden welkom laten voelen, ledenadministratie bijhouden, welkomstpakket/infopakket verzorgen en introductiebijeenkomsten organiseren

Ø  Nieuwbouwcommissie

Doel: renovatie park en nieuwbouw kantine

Ø  Kantinecommissie

Doel: Kantinebezetting 7 dagen in de week invulling geven, inkoop organiseren en verzorgen van de kantine

Ø  Bestuur

Doel: besturen en faciliteren van TV Ready

 Ø  IT en systeembeheer

Doel: zorg dragen voor het dagelijks beheer van de diverse systemen

Aanmelden vrijwilliger

Lijkt het je leuk om zitting te nemen in één van de commissies om betrokken te zijn bij je vereniging stuur dan een mail naar het secretariaat: secretaris@tvready.nl.