maart 2024

Het nieuwe seizoen start alweer bijna, op het park worden volop voorbereidingen getroffen hiervoor. Met deze nieuwsbrief nemen we jullie mee in de ontwikkelingen.

Algemene Leden Vergadering

Zoals te doen gebruikelijk trappen we het seizoen af met de Algemene Leden Vergadering. Deze zal plaatsvinden op donderdag 14 maart aanstaande, in de kantine. De agenda en bijbehorende stukken vind je HIER.

Vrijwilligersbeleid

In de ledenvergadering van maart vorig jaar hebben we het nieuwe vrijwilligersbeleid vastgesteld. Er zijn namelijk veel mensen die zich inspannen voor de vereniging, zo zorgen vele handen voor het onderhoud van het park, zijn er mensen die zorgdragen voor leuke evenementen en toernooien en maken een aantal vrijwilligers zich hard voor het reilen en zeilen van de kantine. Daar zijn we hartstikke blij en dankbaar voor, want:

Zonder vrijwilligers geen vereniging

(als er problemen zijn met het versturen van het formulier, probeer dan deze link).

TPV Ready gaat op weg naar rookvrij

In de ledenvergadering van maart 2022 is een voorstel tot het rookvrij maken van het tennispark door de leden aangenomen. In de ledenvergadering van maart 2023 is afgesproken dat er een plek geschikt wordt gemaakt voor roken. Vanaf 1 april aanstaande is het park hierop ingericht en gaan we ons nog meer richten op de gezondheid. We geven kinderen het goede voorbeeld als zij bij ons sporten. Daarnaast bieden we graag iedereen een gezonde sportomgeving. Dit betekent dat we ons sportterrein nagenoeg rookvrij maken.

Waarom op weg naar rookvrij?

De beweging “Op weg naar een Rookvrije Generatie’” werkt toe naar een samenleving waarin we opgroeiende kinderen (maar ook volwassenen) beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Iedere week raken honderden kinderen in ons land verslaafd aan roken. Ieder kind is er één teveel. Zien roken, doet roken. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken zoals andere sporters, trainers en ouders. Ook in de buitenlucht kunnen kinderen in aanraking komen met tabaksrook. Het gaat dan niet alleen om roken, maar ook om mee-roken. Ook daarvan is bewezen dat dit zeer slecht is voor de gezondheid.

We streven ernaar dat kinderen niet meer in de verleiding komen om te gaan roken. Daarvoor is het nodig dat we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen veel komen rookvrij maken. De sportomgeving is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. Daarom draagt een rookvrij tennispark bij aan het realiseren van de Rookvrije Generatie. Door een nagenoeg rookvrij sportterrein bieden we iedereen, kinderen en volwassenen, een gezonde sportomgeving.

Kijk ook op www.rookvrijegeneratie.nl/sport voor meer informatie.

Wat gaat er gebeuren?

Vanaf 1 april 2024 wordt het Cleem Heeger tennispark nagenoeg rookvrij. Iedereen is en blijft uiteraard welkom op ons tennispark, ook rokers! We vragen rokers om alleen nog op de aangewezen plek te roken. Dit geldt ook voor het roken van e-sigaretten en aanverwante producten. Het is even wennen. Help elkaar dan ook eraan te denken dat we als TPV Ready onze jeugd willen beschermen en hen een gezond voorbeeld willen geven!

Handhaving

We gaan natuurlijk niet als een politieman controleren of men zich aan het rookvrije karakter van ons park houdt. De beste manier om de regeling te handhaven is doordat we elkaar erop aanspreken als er gerookt wordt. TPV Ready en het park zijn van ons allemaal!

Hoe dan wel?

Het vriendelijk aanspreken van mensen die roken op het park is belangrijk. Spreek iemand altijd direct aan. Ga er in eerste instantie vanuit dat iemand niet op de hoogte is van het rookvrij-beleid. Vraag of hij/zij bekend is met het beleid op het park. Vertel over het rookvrij-beleid en laat diegene weten waar hij/zij wel of niet kan roken. Leg ook uit dat de vereniging het beleid heeft om kinderen het goede voorbeeld te geven.

We hopen dat je, net als TPV Ready, je sterk maakt voor een gezonde omgeving. Voor vragen en opmerkingen kun je je richten tot het bestuur. We rekenen op ieders medewerking!

 

Het nieuwe rookhok

Parkonderhoud

Onlangs is gestart met de realisatie van een nieuwe loods voor de onderhoudsploeg. Deze komt op de zelfde plek als de oude, die binnenkort gesloopt gaat worden. In de loods is een ruimte voor de onderhoudsploeg en tevens een “kantoortje” voor onze trainer. De eerste fase van het project betreft het ontruimen van de oude loods. De onderhoudsploeg heeft dat inmiddels gedaan. En forse klus, waarbij veel oude rommel tevoorschijn kwam. De voor het onderhoud van de banen noodzakelijke materialen en gereedschappen zijn tijdelijk opgeslagen in een zeecontainer. Het nog in de loods aanwezige gravel krijgt een plek in een nieuwe gravelbak die tegen het hek aangelegd wordt. Daarin kan de voorraad (nadat de hele bult is overgestort) droog opgeslagen worden.

Ook de sproeiinstallatie (die behoorlijk “over de datum” is) wordt verwijderd, waarna het gebouw kan worden gesloopt. Nadat er een stevige ondergrond is gestort wordt de nieuwe loods geplaatst. Het wordt een fraai, goed geïsoleerd houten gebouw. Daarin wordt ook de nieuwe sproeiinstallatie ondergebracht.

De planning is, dat de nieuwe loods voor de start van het nieuwe tennisseizoen, eind maart, in gebruik wordt genomen.

Baancommissie

We staan aan het begin van het nieuwe tennisseizoen. Hierbij een aantal aandachtspunten vanuit de baancommissie:

 • De mannen van de baancommissie komen iedere maandagmorgen (en zonodig vaker) bijeen voor het onderhouden van de banen en het park. Dat doen ze met veel plezier. Ook onze leden kunnen een bijdrage leveren door een aantal dingen te doen (of te laten)
 • Voor een goede conditie van de tennisbanen (dus ook baan 1 en 2 ) is het slepen van de baan na het spelen van groot belang. Doe dit over de hele lengte en breedte in een cirkel van buiten naar binnen.
 • Ook de padelbanen moeten na afloop altijd geveegd worden. Door goed te vegen gaan de padelbanen twee keer zo lang mee!
 • In het begin van het seizoen zijn de banen vaak nog zacht. Door veel te spelen wordt dat steeds beter. Mocht je een kuiltje in de baan hebben veroorzaakt, werkt dat even weg met wat gravel.
 • Speel alleen op “echte” tennisschoenen (dus geen sportschoenen of wandelschoenen met een diep profiel)
 • Rond 12 en 18 uur worden de banen automatisch gesproeid. Dat wordt aangekondigd door een toetersignaal. Vanaf baan 7 gaat het sproeien het hele park rond.
 • Wacht na het sproeien tot eventuele plassen weggetrokken zijn.
 • Staan er na regen plassen op de baan. Speel niet en wacht geduldig tot ze verdwijnen. Verwijder plassen nooit door te gaan slepen. Dan maak je de kuilen alleen maar nog dieper.
 • De tellers van baan 1, 2, 7 en 8 zijn fraai maar kwetsbaar. Door alle ballen in een keer te verschuiven gaan ze gemakkelijk stuk. Dus graag 1 voor 1 verschuiven.
 • Behandel de tellers dus met liefde…(en reageer je emoties zonodig ergens anders op af)
 • Op het park staan 14 afvalbakken: als je speelt staat er dus vast wel een bij jou in de buurt.
 • Parkeer je fiets op een plek die daarvoor bedoeld is.
 • Het streven is om de banen uiterlijk 1 april speelklaar te hebben.
 • . binnenkort staat er een nieuwe loods voor de onderhoudsploeg.

Een mooi en succesvol tennisseizoen gewenst! Dank voor de medewerking namens de baancommissie!

Verlichting banen

De verlichting op de buitenbanen wordt inmiddels geregeld met een Ipad, hangend in de hal naar de kleedkamers. Daarnaast kan de verlichting eveneens bediend worden met de app: AAA-LUX. Wij willen een ieder vriendelijk verzoeken de verlichting na gebruik weer uit te schakelen. Dit is niet alleen duurzaam, maar scheelt de vereniging ook aan energielasten.

Sleutelplan

Nu de nieuwbouw van de kantine is uitgesteld vinden we het wenselijk om een nieuw sleutelplan in te voeren. Op dit moment zijn er vele sleutels in omloop waar geen enkel zicht op is. Dit is in het kader van onze verzekeringen een onwenselijke situatie (bijvoorbeeld in het geval van diefstal). Daarom gaan we toe naar een vernieuwd sleutelplan, dit zal ingevoerd worden met het nieuwe seizoen. Een aantal vrijwilligers zullen uit hoofde van hun functie een nieuwe sleutel ontvangen (tegen borg) en alle overige vrijwilligers kunnen per keer een code ontvangen zoals we dit nu ook doen bij bijvoorbeeld kantinediensten.

Renovatie kantine

Al eerder is aangekondigd dat we de nieuwbouw van de kantine uitstellen. Echter, we willen wel graag, met beperkte middelen, een kleine renovatie uitvoeren. Joost Poutsma is hier vanuit het bestuur bij betrokken en graag willen we met een aantal mensen wat klus en schilderwerkzaamheden gaan uitvoeren in een weekend. Als je belangstelling hebt om mee te helpen, kun je dat aangeven op het vrijwilligersformulier (zie hierboven).

Opleiding Competitieleider

Op dit moment hebben we twee competitieleiders binnen de vereniging; Tieneke Veltman en Daniël Kalkhuis. Met het groeiend aantal leden en de vele competitiespelers die we hebben, zou het fijn zijn als er flink meer competitieleiders binnen de vereniging actief zijn. Als je hier belangstelling voor hebt, dan ondersteunt de KNLTB je met twee online trainingsmomenten, deze worden georganiseerd op verschillende data in maart. Mocht je hiervoor belangstelling hebben of graag nadere informatie willen, dan kun je je richten tot Tieneke, Daniël (competitie@tvready.nl) of het bestuur (bestuur@tvready.nl).

Kortom, volop voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. We wensen jullie allen straks een sportieve aftrap in april, veel padel- en tennisplezier!

Het bestuur,

Johnny Gjaltema, Roel van Lier, Joost Poutsma, Marion Verruijt-Gillhaus, Jack Boers en Vanessa Weewer